logo

Tarieven

Voor 2018 zijn de volgende tarieven vastgesteld voor de

vokwassenen (18 jaar en ouder). Wij zijn onderaannemer van Go! voor Jeugd. De kosten worden door Go! voor Jeugd vergoed voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar uit de gemeente Kaag en Braassem. Voor de Regio Holland Rijnland hebben wij tevens een contract. Ouders hebben geen eigen bijdragen.

Generalistische BasisGGZ

Psychologische hulp kort € 487,26
Psychologische hulp middel € 830,23
Psychologische hulp intensief € 1301,85
Onverzekerd product Consult (OVP) € 100,00
EMDR-behandeling betreft meestal een dubbel consult (OVP)
Bij een "no show", dat wil zeggen afwezigheid zonder voorafgaand bericht, wordt één uur in rekening gebracht.

Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten vanaf 18 jaar waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met ons (zorgaanbieder). De fractuur naar uw huis gestuurd wanneer er geen contract is afgesloten met uw verzekeraar. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden. De factuur wordt dan rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd.

Wij werken samen met de Jeugd-en-Gezinsteams van Kaag en Braassem, huisartsen, jeugdartsen, de Specialistische GGZ.

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn op alle overeenkomsten met Trees van der Voorden, Praktijk voor Kinderfysiotherapie en Orthopedagogiek de Algemene Voorwaarden van de NVO (Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen) van toepassing.

Hulp in de kosten

In sommige gevallen is het mogelijk een "rugzakje" (leerling-gebonden financiering) of een persoonsgebonden budget aan te vragen.
Soms willen werkgevers, zorgverzekeringen of belastingdienst de kosten (deels) vergoeden. Voor informatie over de mogelijkheid tot vergoeding, neemt u vooraf contact op met de desbetreffende instantie. Aan zorgverleners wordt een AGB code toegekend, de AGB-code van onze praktijk is 94057684. Met deze code kan de zorgaanbieder en de praktijk of de instelling worden geïdentificeerd. Als u de kosten van diagnose en behandeling met uw inkomen niet kunt dragen, dan kunt bij de gemeente een verzoek indienen voor vergoeding uit de bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand is niet alleen bedoeld voor mensen die een bijstandsuitkering hebben. Iedereen kan er een beroep op doen. Ook als u betaald werk hebt, pensioen krijgt of een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. Het gaat erom, dat de kosten waar u voor komt te staan te hoog zijn voor uw inkomen. Informeer hiervoor bij de afdeling Werk, Onderwijs & Welzijn van de gemeente.

Ziektenkostenverzekering

We merken regelmatig dat cliënten door hun ziektekostenverzekeraar onjuiste voorlichting krijgen over vergoeding van onze behandeling of onderzoeken. De vergoedingen vallen achteraf tegen. Informeert u vooraf goed bij uw verzekeraar.

kinderfysio