logo

Orthopedagogiek

Wat is Orthopedagogiek

Een orthopedagoog is een academisch geschoolde professional die een beroepsmatige bijdrage levert aan het optimaliseren van de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren. Wanneer kinderen niet lekker in hun vel zitten, kan hun ontwikkeling stagneren of wordt hun ontwikkeling bedreigd. Het opvoeden van kinderen gaat niet altijd vanzelf. Het kan zijn dat je als ouder of als leerkracht al van alles hebt geprobeerd, maar op de één of andere manier loop je steeds weer tegen dezelfde problemen aan. Het lukt maar niet om grip te krijgen op de situatie. Het kan zijn dat het duidelijk is waar de problemen vandaan komen. Bijvoorbeeld als het gaat om een ontwikkelingsstoornis van het kind zoals autisme of ADHD. Maar het gebeurt ook dat de oorzaak van de problemen niet helder is. Soms zit uw kind om onduidelijke redenen niet lekker in zijn vel. Uw kind loopt steeds weer vast in situaties op school, thuis of met vriendjes. De pedagoog richt zich er vervolgens op om de problemen die hieraan ten grondslag liggen, op te heffen, te minimaliseren, of te voorkomen. Hij doet dat handelings- en oplossingsgericht, en altijd in samenwerking met het cliëntsysteem. Dat houdt in dat een pedagoog ‘kijkt’ naar alle mensen en instanties die direct betrokken zijn bij de opvoeding van het betreffende kind. Dat zijn meestal vader, moeder, broers, zussen maar ook andere familieleden, vrienden, of hulpverleners.
U kunt bij de orthopedagoog onder andere terecht voor onderzoek naar de oorzaak en behandeling van de problemen. Helaas hebben wij op dit moment een wachtlijst van 5 tot 8 weken.

kinderfysio