logo

Verwijzer

DTF: Directe Toegang Fysiotherapie. Wat betekent dat voor u?

U heeft geen verwijsbriefje (=verwijzing) meer nodig voor de kinderfysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts (zeer raadzaam wanneer uw kind vaker dan 9 keer naar de fysiotherapeut gaat, i.v.m. vergoeding verzekeraar). Maar het hoeft in principe niet meer. 

Dat heeft voordelen. Zo komt u "direct" bij de kinderfysiotherapeut terecht. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw kind zijn/haar zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de kinderfysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat zij eerst vaststelt of u bij de kinderfysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan zij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts. 

Wanneer uw kind wel behandeld kan worden door de kinderfysiotherapeut, dan kan zij, of één van haar collega's in overleg met u aan de slag .
De registerfysiotherapeut: een zeker gevoel. 
De Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie betekent een uitbreiding van de verantwoordelijkheid van fysiotherapeuten. U wilt immers optimaal behandeld worden en, indien nodig, doorgestuurd worden naar een meer gespecialiseerde collega of huisarts. Vanuit de beropesorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om continu de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Bijvoorbeeld door wetenschappelijk onderzoek en een verplichting tot bijscholing. Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet en ook werkt volgens de richtlijnen van het KNGF, wordt toegelaten tot het kwaliteitsregister fysiotherapie. En pas dan mag een fysiotherapeut zich daadwerkelijk registerfysiotherapeut noemen. Gespecialiseerde fysiotherapeuten worden opgenomen in een deelregister. Alle bij ons werkzame kinderfysiotherapeuten staan ingeschreven als registerfysiotherapeut en staan in het deelregister kinderfysiotherapeut.

Na verwijzing of screening neemt de kinderfysiotherapeut de (hetero)anamnese af. Observatie en onderzoek worden zo mogelijk ondersteund door een gestandaardiseerde beoordeling of motorische test. Naar aanleiding van de bevindingen wordt een advies en/of behandelplan opgesteld en besproken met ouders (en kind). In het behandelplan worden behandeldoelen en evaluatiemomenten aangegeven.

De behandeling is gericht op het verbeteren van motorische vaardigheden, herstel en behoud van functie, bestrijding van symptomen en vergroting van de ADL zelfstandigheid, binnen een verantwoord pedagogisch perspectief.
Hierbij wordt voornamelijk gebruik gemaakt van oefentherapie. Bovendien staan alle vormen van (algemene) fysiotherapeutische middelen ter beschikking. Ouders en/of verzorgers van het kind worden nauw betrokken bij de uitvoering van de behandeling. Daarbij spelen advisering, instructie, alsmede het leren omgaan met beperkingen een belangrijke rol.

Afhankelijk van de leeftijd, de situatie van het kind en zijn directe omgeving zullen de behandelingen in de praktijkruimte van de kinderfysiotherapeut of indien nodig aan huis van het kind, gegeven worden. De verwijzend arts krijgt schriftelijk bericht van het onderzoek en/of van het behandelplan, de evaluatie en de afsluiting van de behandeling.

kinderfysio