logo

Wanneer?

De huisarts ziet regelmatig kinderen uit risicogroepen of kinderen met een chronische aandoening. Soms signaleren ouders of verzorgers, de c.b.-arts, de leerkracht of de schoolarts dat een kind door motorische- of ruimtelijke problemen in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. Ook in die gevallen is een consult of onderzoek door een kinderfysiotherapeut geïndiceerd. Zo nodig volgt behandeling. Ook bij verdenking van pathologie kan de kinderfysiotherapeut ingeschakeld worden. Voor de medisch specialist kan het oordeel van - en de behandeling door - de kinderfysiotherapeut een aanvullende waarde hebben op de diagnose en het behandelproces. Als het nodig is, vindt de behandeling thuis plaats. Dit gebeurt o.a. bij baby's van 0-2 jaar en bij kinderen met een ernstige handicap.

kinderfysio