logo

Waarom?

Voor de zuigeling en het jonge kind kan een vertraging of achterstand in de motorische en/of sensorische ontwikkeling zijn weerslag hebben op andere facetten van de ontwikkeling zoals het sociaal en/of psychisch functioneren. Het jonge kind ondekt de wereld door deze te verkennen en ontwikkelt zo zijn mogelijkheden. Tijdig signaleren, diagnostiseren en behandelen van motorische of sensorische ontwikkelingsstoornissen is dus van groot belang. Dit geldt uiteraard ook voor de puber en adolescent.

kinderfysio