logo

Behandelindicaties Baby's

Signalen en aandoeningen

Hier hebben we voorbeelden op een rijtje gezet van signalen, indicaties en aandoeningen waarbij kinderfysiotherapie zinvol kan zijn:

 • een lage spierspanning of juist overstrekken
 • voorkeurshouding van het lichaam naar 1 kant toe
 • afplatting van de schedel aan één zijde of plat achterhoofd
 • eenzijdig bewegen
 • vertraagde motorische ontwikkeling
 • huilbaby
 • billenschuiver
 • orthopedische klachten
 • neurologische aandoeningen en syndromen
 • te vroeg geboren kinderen (prematuur of dysmatuur kind)
 • Erbse parese ten gevolge van de bevalling
 • chronische aandoeningen aan de luchtwegen (CF)

Voorkeurshouding bij zuigelingen en afplatting van het hoofd

Voorkeurshouding op zuigelingenleeftijd komt de laatste 15 jaar zeer frequent voor. Dit houdt verband met het advies om jonge baby’s op de rug te laten slapen (i.v.m. de veiligheid).
Als een baby een voorkeurshouding heeft houdt hij/zij het hoofd bijna altijd naar één kant gedraaid. Een voorkeurshouding kan de ontwikkeling van een baby nadelig ontwikkelen. Omdat de schedel van een baby tijdens de eerste levensmaanden van nature zacht is, kan het hoofd aan één kant afplatten en daardoor scheefgroeien. Een afplatting van de schedel wordt ook wel plagiocefalie (= scheve afplatting) of brachiocefalie (= plat achterhoofd) genoemd. Een mogelijkheid om de ernst van de afplatting te meten is de plagiocephalometrie.

Wat is plagiocephalometrie?

Plagiocephalometrie is een meetinstrument om de mate van scheefheid van het hoofdje objectief vast te stellen. Met behulp van de meting kan worden vastgesteld of verdere behandeling, bijvoorbeeld helmtherapie, noodzakelijk is. Ook vooruitgang of eventuele achteruitgang kan door meting worden vastgelegd.

Wanneer is het zinvol om te meten?
Zodra u merkt dat uw baby een voorkeurshouding ontwikkelt is het zinvol dit te melden bij uw arts. Adviezen kunnen helpen de voorkeurshouding te doorbreken. Als de voorkeurshouding niet te doorbreken is of als de adviezen niet helpen, is kinderfysiotherapeutische behandeling zinvol. Meting van de afplatting is zinvol bij 5 maanden om mogelijke indicatie voor helmtherapie vast te stellen.

kinderfysio