logo

Kinderfysiotherapie is overgenomen zie (www.kinderfysiotherapieroelofarendsveen.nl)

Kinderfysiotherapie is een masteropleiding die na de opleiding fysiotherapie gevolgd kan worden. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerde vorm van fysiotherapie gericht op de motoriek, sensorische prikkelverwerking en ruimtelijke oriëntatie van kinderen van nul tot achttien jaar. De kinderfysiotherapeut is in staat om een deskundig oordeel te geven over de problematiek van het bewegend functioneren van het kind. De meeste kinderen ontwikkelen hun zintuigen en motoriek “vanzelf”. Bij sommige kinderen is ondersteuning gewenst, hetzij omdat ze gewoon meer oefening nodig hebben, hetzij omdat ze met een beperking zo goed mogelijk uit de voeten moeten kunnen. Kinderfysiotherapie kan deze kinderen helpen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. De kinderfysiotherapeut kan het motorisch ontwikkelingsniveau van een kind in kaart brengen middels onderzoek en testen (diagnostiek). Ouders worden door middel van vragenlijsten naar ontwikkelingsgeschiedenis gevraagd. Kinderfysiotherapie kan op diverse manieren in spelen op de sensomoterische ontwikkeling, bijvoorbeeld door aan te grijpen op de zintuigelijke prikkelverwerking (ook bekend als sensorische prikkelverwerking), het stimuleren van leeftijdsgebonden vaardigheden, het ontwikkelen van een adequate ruimelijke oriëntatie of lichaamsbesef. Uiteraard vragen kinderen om een eigen benaderingswijze, aangepast aan het specifieke ontwikkelingsniveau van het kind en speelser. Kinderen hebben een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Tijdens de kinderfysiotherapeutische behandeling wordt daar rekening mee gehouden. Verder onderscheidt de kinderfysiotherapie zich door het feit dat ouders/verzorgers, en indien noodzakelijk ook anderen zoals bijvoorbeeld leerkrachten, sportbegeleidsters worden betrokken bij het behandelproces.

kinderfysio