logo

Vergoeding

Kosten en vergoedingen tot 18 jaar

Wij hebben een contract met de gemeentes uit de regio. De kosten worden door de gemeente vergoed voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.Ouders hebben geen eigen bijdragen. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is er altijd een verwijzing nodig van de huisarts, jeugdarts of van het kernteam van Kaag en Braamsem.

Kosten en vergoedingen vanaf 18 jaar

Vanaf 2014 is er het één en ander veranderd in de GGZ. De zorg die ik bied valt dan onder Generalistische Basis GGZ. Er worden geen losse sessies meer afgerekend, maar er komen drie zorgproducten: licht (max 5 sessies), middel (8 sessies) of intensief (12 sessies). Iedereen is vanaf 2014 voor deze producten verzekerd in zijn basispakket. Er geldt vanaf 2014 géén eigen bijdrage meer voor psychologische zorg. Wel heeft u nog een eigen risico voor alle zorg samen uit het basispakket. Voor 2016 zijn de volgende tarieven vastgesteld voor de volwassenen (18 jaar en ouder). De prijzen zijn van toepassing vanaf 18 jaar waarvan de ziektenkostenverzekeraar GEEN CONTRACT heeft afgesloten met ons (zorgaanbieder). De fractuur wordt naar uw huis toegestuurd. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden. De fractuur wordt dan rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd.

Psychologische hulp kort: € 457,43
Psychologische hulp middel:  € 779,40
Psychologische hulp intensief: € 1222,15
Onverzekerd product Consult (OVP) € 95,89
Beoordeling klacht zonder behandeling  (transitietarief € 186,71
EMDR-behandeling betreft meestal een dubbel consult (OVP)

Gecontracteerde zorg:

De praktijk heeft contracten afgesloten met de gemeenten uit Holland-Rijnland tot 18 jaar en alleen de Friesland Zorgverzekeraars in 2016 voor volwassenen (vanaf 18 jaar). Tot de gemeenten van Holland Rijnland behoren: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, en Zoeterwoude.

Particulier tarief:

Het particuliere tarief voor niet-verzekerde zorg, voor behandeling zonder verwijzing bedraagt per individuele sessie van 45 minuten cliëntcontact en 15 minuten administratie €95,89.

Verhindering en afzeggen:

Bij verhindering dienen afspraken minimaal 24 uur van tevoren op werkdagen telefonisch te worden afgezegd, anders wordt de afspraak, ongeacht de reden, voor het particuliere tarief in rekening gebracht. Deze tijd is immers voor u gereserveerd. ‘No shows’ of te laat afgezegde afspraken worden niet vergoed door de zorgverzekering of de Gemeente.

Laag inkomen:

Afhankelijk van uw inkomen kunt u mogelijk recht hebben op zorgtoeslag (www.zorgtoeslag.nl). Indien u hoge zorgkosten heeft, bijvoorbeeld omdat u langdurig ziek bent, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor de regeling Compensatie Eigen Risico (CER) vanuit de overheid. Indien van toepassing dan krijgt u hierover in september automatisch bericht van het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Indien u een laag inkomen heeft kunt u mogelijk ook in aanmerking komen voor bijzondere bijstand via de gemeente.

Registraties:

In het kader van de financiering kan de AGBcode van belang zijn: Deze is voor T.M. van der Voorden 94-009151 en voor de Praktijk 94-057684 De volgende registraties zijn daarbij mogelijk van belang: * Orthopedagoog-Generalist NVO (registratienummer: 9728); * EMDR therapeut VEN kinderen/jeugd en volwassenen (registratienummer: 2045); * Cognitief Gedragstherapeut VGCT (registratienummer: 009253); * Kamer van Koophandel (registratienummer: 27346879). Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de behandeling voor volwassenen. Vraag bij uw zorgverzekeraar wat u krijgt vergoed.

kinderfysio