logo

Therapeuten

Trees van der Voorden is werkzaam als vrijgevestigde en beroepsgeregisterde orthopedagoog in Roelofarendsveen. Na haar opleiding fysiotherapie en specialisatie kinderfysiotherapie is zij in 1987 gestart als zelfstandig werkend kinderfysiotherapeut. In 2009 is zij aan de Universiteit van Leiden afgestudeerd als orthopedagoog met als specialisatie neuropedagogiek (neuropedagoog) en heeft de NVO Basisaantekening Diagnostiek. Tijdens haar studie heeft zij ervaring opgedaan bij de GGZ- Kinderen en Jeugd en een master clinic Psychomotore Therapie gevolgd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam faculteit Bewegingswetenschappen. Haar afstudeeronderzoek heeft zij gericht op “Automatiseringstekort bij kinderen met Developmental Coordination Disorder”.

In januari 2011 is zij gestart met meerdere vervolgopleidingen o.a.een meerjarig Postdoctoraal traject tot Orthopedagoog Generalist en de opleiding voor Cognitieve Gedragstherapeut. Bovendien is zij EMDR Europe practitioner voor Kind/Jeugd en Volwassenen.

Daarnaast heeft zij training en coaching gegeven aan teams van schoolartsen, regulier basisonderwijs en kinderopvang.

kinderfysio

Astrid de Jager is in 2000 afgestudeerd als orthopedagoog in Leiden. Zij rondde daar in 2007 ook de opleiding tot GZ-psycholoog voor kind & jeugd en volwassenen af. Zij heeft veertien jaar ervaring binnen de Specialistische GGZ Kinderen en Jeugd en heeft gewerkt met veel verschillende cliënten met uiteenlopende klachten. Zij werkte onder meer bij het Psychotraumacentrum Kinderen en Jeugd in Leiden en was gedetacheerd bij de polikliniek kindergeneeskunde van het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp.

Astrid heeft naast haar werk vele cursussen en vervolgopleidingen gevolgd. Recent heeft ze zich verdiept in de Infant Mental Health en pril ouderschap. Ouders van baby's en peuters die sterk twijfelen over het ouderschap, of over de ontwikkeling van hun kind en ook ouders die zich vanwege hun eigen psychische problemen zorgen maken over de band met hun kind, kunnen bij haar terecht.

Astrid is ook gekwalificeerd om (jong)volwassenen te behandelen. Te denken valt aan behandeling bij angst, stress, burn-out of traumaverwerking. Behandelingen zijn altijd persoonsgericht, en resultaatgericht vanuit het belang van de groei van de cliënt. De cliënt maakt met Astrid als navigatie, keuzes gericht op het vinden van (een nieuwe) balans, energie en vertrouwen. Haar specialisatie in traumabehandeling en Astrid is ook gekwalificeerd om (jong)volwassenen te behandelen. Te denken valt aan behandeling bij angst, stress, burn-out of traumaverwerking. Behandelingen zijn altijd persoonsgericht, en resultaatgericht vanuit het belang van de groei van de cliënt. De cliënt maakt met Astrid als navigatie, keuzes gericht op het vinden van (een nieuwe) balans, energie en vertrouwen. Haar specialisatie in traumabehandeling en EMDR biedt hierbij een waardevolle aanvulling. EMDR biedt hierbij een waardevolle aanvulling.

"Ik kan genieten van het contact en vooral ook van de groei en transformatie van mijn cliënten. Ik zie mijn aandeel daarin als een hefboom voor hun verdere ontwikkeling."

Astrid_zij

In 2016 heeft Carine Zwijnenburgde registraties NVO Orthopedagoog Generalist, Registerpsycholoog NIP Kind & Jeugd en Cognitief Gedragstherapeut VGCT© ) behaald. Hiervoor heeft ze diverse cursussen en vervolgopleidingen gevolgd. Zo heeft ze zich onder andere verdiept in oplossingsgericht en handelingsgericht werken, leer- en ontwikkelingsproblemen en gedragsproblematiek.

Het, gezamenlijk, op zoek gaan naar de kwaliteiten en de kracht van kinderen en jongeren die op de één of andere manier vastlopen, is altijd haar uitdaging geweest. In haar eerste baan als leerkracht heeft zij specifiek gekozen voor het onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen. Vervolgens is zij zich middels verschillende studies en werkzaamheden verder gaan verdiepen en verbreden.

Nadat ze de opleiding voor Orthopedagoog in Leiden (2001) heeft afgerond, is ze gaan werken bij een schoolbegeleidingsdienst. Hier heeft ze verschillende (onderwijs)materialen ontwikkeld en een aantal jaren dyslexiehandelingen gegeven. Ook is zij acht jaar als orthopedagoog verbonden geweest aan een VSO-school voor kinderen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematieken. Hier heeft zij zich bezig gehouden met problemen op het gebied van gedrag, ontwikkeling, leren en opvoeding.

Carine is ervaren in het begeleiden, onderzoeken en adviseren op het gebied van intelligentie, sociale vaardigheden, emotionele ontwikkeling en gedrags- en leerproblemen.

carine

Renske Geurink is in 2007 afgestuurd als orthopedagoog aan de Universiteit Leiden. Momenteel is zij aan het eind van haar opleidingstraject tot NVO Orthopedagoog Generalist. In haar opleidingstraject is veel scholing gericht geweest op het jonge kind (tot 6 jaar), the Infant Mental Health (IMH) en het werken met het gehele gezinssysteem (systeemtherapie). Renske is naast orthopedagoog ook Theraplay Practitioner© . Theraplay is een therapie met als doel het versterken en (op)bouwen van de hechtingsrelatie tussen ouders en kind, het vergroten van zelfvertrouwen, het vertrouwen in elkaar en stimuleren van een speelse betrokkenheid op elkaar. In de afgelopen jaren heeft Renske een brede werkervaring opgedaan in onderwijs, jeugdzorg en in de specialistische GGZ. Renske heeft lange tijd gewerkt bij Centrum Autisme Rivierduinen, waarbij ze veel gewerkt heeft met kinderen en jongeren met autisme (en hun ouders). Daar is zij ook geschoold in het werken met Pivotal Response treatment, een behandeling voor kinderen die weinig gericht zijn op anderen en moeite hebben om contact te maken.

.

renske